Chakrer:

Chakra betyder hjul og er de energicentre vi har 7 af placeret på kroppens midterlinie

De er rodchakra, harachakra, solar plexuschakra, hjertechakra, halschakra, kronechakra og pinealchakra.

Alle energicentre har det til fælles at de er forbundet, men hvert chakra har deres svingningsfrekvens. Såfremt et chakra ikke svinger optimalt eller ”hjulet ikke kører som det skal” vil det typisk give sig udslag i ubalance, negative følelser på den ene eller anden måde, smerter, allergier eller direkte sygdom.

Herunder er hvert chakra kort beskrevet med dets egenskaber m.m. Forinden er det værd at minde om at alt i denne verden har svingninger på det cellulære og atomare plan. Et stykke træ har sine svingninger – det samme gælder stål, plast, papir, glas – ja alt i hele verden. Således også for farver – den røde farve har sin egen frekvens, den grønne en anden og den violette sin helt tredje.

Rodchakrets energi svinger med den røde farves frekvens. Derfor er rodchakret repræsenteret ved den røde farve. Det knytter sig til den fysiske verden og alt det jordnære og materielle. Ved mennesker kommer det til udtryk i måden hvorpå vi lever vores liv. Er vores rodchakra i balance vil vi tage ansvar for vores liv, forholde os realistisk til livets gøremål og spørgsmål og have den grundindstilling til livet, at vi står på egne ben. Modsat - såfremt der er ubalance i rodchakret - vil vi typisk føle os usikre omkring spørgsmål som identitet, det kan være svært at finde mening i vores tilværelse og give følelsen af ikke rigtig at slå til, selvom alt ser perfekt ud på det ydre plan.

Harachakret er repræsenteret ved den orange farve og svinger med den orange farves frekvens. Er harachakret i balance vil vi kunne hvile i nuet og nyde livet som det er. At være nærværende og holde fokus på, der hvor vi er. Vi ville nyde alle livets aspekter og tage det sure med det søde. Vi vil nyde maden, naturen, vores familie, være i balance med vores seksualitet. Ubalance i dette chakra kan vise sig ved, at vi er fortravlede og stressede – at vi har svært ved at finde ro og konstant tænker på, hvad vi skal nå i morgen, og hvad vi glemte at få klaret på jobbet.

Solar Plexus’ energi svinger med en energi der svarer til den gule farve, og sidder lige under brystbenet. Her er sædet for hele vores begejstring for alt i livet om det er en hundehvalp eller en smuk udsigt. Her finder vi også vores livskraft og drivkraft der danner basis for vores menneskelige udvikling. Balance i dette chakra viser sig ved, at vi er åbne for livet og er spontane, vi tør vise vores følelser og stå ved dem. Ubalance viser sig derimod som en følelse af magtesløshed over for livet og livsprocessen, vi føler os svage og som om andre kører rundt med os i manegen.

Hjertechakret svinger med en energi der svarer til den grønne farve og er repræsenteret ved den grønne farve. Her huser vi følelsen der er højere end os selv, såsom fred til hele verden, hengivenhed, dybtfølt tolerance osv. Er chakret i balance føler vi glæde ved at give, vi føler oprigtigt empati og tilgivelse. Ubalance viser sig ved en udpræget negativitet og surhed og vi er ikke i kontakt med vores sjæleliv.

Halschakret svinger med en frekvens der svarer til den blå farves frekvens og er repræsenteret ved den blå farve. Dette er sædet for al kommunikation – at vide hvornår man skal tale og ikke mindst det modsatte. Det gælder også kommunikation non-verbalt og udtryksformer via kunst, fysisk, åndeligt og seksuelt. Er der balance i halschakret falder det os naturligt at kommunikere med andre og vi har let ved at give vore ønsker og behov til kende, og vi vil have en følelse af at føle os set og hørt.

Pandechakret er repræsenteret ved den indigoblå farve og har samme svingningsfrekvens som denne farve. Fysisk sidder det lige over øjenbrynene midtfor i panden. Chakret åbner for klarsyn, intuition, indsigt og forståelse, såfremt det er i balance. Ubalance viser sig derimod som manglende koncentrationsevne, tankegangen er diffus og forvirrende, og intuitionen har svært ved at komme igennem.   

Kronechakrets energi svinger med en farve der svarer til den violette blå Det er centeret for det overordnede mål og formål med livet – samtidig står det for overskridelse af den fysiske verdens begrænsninger, og her erkender vi at vi alle er ét. I balance opnår vi kontakt til det højere selv og til det faktum at der er en guddommelig energi i universet, vi føler livet strømme igennem os og der er masser af energi. I ubalance får vi følelsen af at der er lukket af for livskraften – og vi udvikler følelsen af meningsløshed.

 

.